Clickable map

Ceri Thomas's GravatarProfile for Ceri Thomas

About Me

Here are a few of my favourite own images:

SY6874 : Camping ground near Chesil Beach by Ceri Thomas ST0483 : Ffordd gefn / A back lane by Ceri Thomas SH7973 : Bryn Trallwyn by Ceri Thomas

SH8778 : Pileri grwyni / Groyne pillars by Ceri Thomas SH7460 : Postyn giat garw / A rustic gatepost by Ceri Thomas SD7679 : Pre-Worboys directional sign by Ceri Thomas

SD8661 : Highland cattle by Ceri Thomas SJ0474 : Coed Poplys / Poplar Trees by Ceri Thomas SH7779 : Deganwy ar fore gaeafol / Deganwy on a wintery morning by Ceri ThomasView Breakdown by Classification, Date Taken or Myriad?.

My Statistics About

Last updated: 13:06
 • 9 First Geograph points
 • 57 Second Visitor points, 75 Third Visitor points, 47 Fourth Visitor points
 • 379 Personal points (grid squares geographed)
 • 46 TPoints (Time-gap points About)
 • 761 Photographs
  • 585 Geographs and 176 Supplementals
  • 422 grid squares, giving a depth score of 1.80
  • in 92 different hectads and 11 myriads, taken on 230 different days
:

Click column headers to sort in a different order

? Grid Ref Title Submitted Classification Taken
SH7849 Gwrych wedi ei blethu / A laid hedge Mon, 20 Apr 2015 geograph Mon, 20 Apr 2015
SH7949 Amrywiaeth o gen / A variety of lichen Mon, 20 Apr 2015 supplemental Mon, 20 Apr 2015
SH7949 Bwthyn neu ysgubor (3) / Cottage or barn (3)? Mon, 20 Apr 2015 geograph Mon, 20 Apr 2015
SH7949 Bwthyn neu ysgubor? / Cottage or barn? (2) Mon, 20 Apr 2015 supplemental Mon, 20 Apr 2015
SH7949 Bwthyn neu ysgubor? / Cottage or barn? Mon, 20 Apr 2015 geograph (fourth) Mon, 20 Apr 2015
SH7950 Tai a drysau melyn / House with yellow doors Mon, 20 Apr 2015 geograph Mon, 20 Apr 2015
SH7950 Drysau melyn / Yellow doors Mon, 20 Apr 2015 supplemental Mon, 20 Apr 2015
SJ8097 University of Salford Sun, 29 Mar 2015 geograph Tue, 24 Mar 2015
SJ8097 Footbridge at Manchester Media City Sun, 29 Mar 2015 geograph Tue, 24 Mar 2015
discussion indicator SH7956 Afon Lledr Sun, 8 Feb 2015 geograph Sun, 8 Feb 2015
SH7850 Ffenestr lliw / Stained-glass window Sun, 8 Feb 2015 supplemental Sun, 8 Feb 2015
SH8678 Blwch post Princess Road / Princess Road postbox Thu, 1 Jan 2015 geograph Thu, 1 Jan 2015
discussion indicator SH7972 Pampas at Bodnant Gardens / Pampas yng Ngerddi Bodnant Thu, 1 Jan 2015 geograph Sun, 28 Dec 2014
SH8072 Castanwydden gam / A bent chestnut Thu, 1 Jan 2015 geograph Sun, 28 Dec 2014
SH7140 Llawrhedynen / Polypodium Sat, 27 Dec 2014 supplemental Thu, 25 Dec 2014
SH7041 Pulpud Huw Llwyd Fri, 26 Dec 2014 supplemental Thu, 25 Dec 2014
SH7041 Llan Ffestiniog Fri, 26 Dec 2014 supplemental Thu, 25 Dec 2014
SH7041 Rhaeadr Cynfal Fri, 26 Dec 2014 geograph Thu, 25 Dec 2014
SH7040 Traphont dros Afon Cynfal / Viaduct over Afon Cynfal Fri, 26 Dec 2014 geograph Thu, 25 Dec 2014
SH7140 Mwsogl ar wal gerrig / Moss on a stone wall Fri, 26 Dec 2014 supplemental Thu, 25 Dec 2014
SH7877 Tan gwyllt Noswyl Nadolig yng Nghastell Conwy / Christmas Eve fireworks at Conwy Castle Thu, 25 Dec 2014 supplemental Wed, 24 Dec 2014
SH7667 Tyrbin newydd yng Ngorsaf Bwer Dolgarrog (2) / New turbine at Dolgarrog Power Station (2) Tue, 16 Dec 2014 supplemental Thu, 11 Dec 2014
SH7667 Tyrbin newydd yng Ngorsaf Bwer Dolgarrog / New turbine at Dolgarrog Power Station Tue, 16 Dec 2014 supplemental Thu, 11 Dec 2014
SH7977 Pampas ar fin y rheilffordd / Railside pampas Sun, 7 Dec 2014 geograph Sun, 7 Dec 2014
SH7877 Gwlau tywod ar Aber Afon Conwy / Sandbeds on the Conwy estuary (2) Sun, 7 Dec 2014 geograph Sun, 7 Dec 2014
SH7877 Gwlau tywod ar Aber Afon Conwy / Sandbeds on the Conwy estuary Sun, 7 Dec 2014 geograph Sun, 7 Dec 2014
SJ3070 Ystad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy / Deeside Industrial Estate Wed, 3 Dec 2014 supplemental Wed, 3 Dec 2014
discussion indicator SJ8398 Autumn colour outside Manchester Cathedral Sun, 16 Nov 2014 geograph Sat, 15 Nov 2014
SJ8498 Blue tit mural Sun, 16 Nov 2014 supplemental Sat, 15 Nov 2014
SJ8497 Piccadilly railway station interior Sun, 16 Nov 2014 supplemental Sat, 15 Nov 2014
SJ8497 Piccadilly railway station from Platform 13 Sun, 16 Nov 2014 supplemental Sat, 15 Nov 2014
discussion indicator SJ8397 Traditional phone kiosks on St Peter's Square Sun, 16 Nov 2014 supplemental Sat, 15 Nov 2014
SH3371 Bwthyn mewn man gwyntog / A cottage in a windswept location Thu, 30 Oct 2014 geograph Thu, 30 Oct 2014
SH3173 Tai amryliw Rhosneigr / Rhosneigr's multi-coloured houses Thu, 30 Oct 2014 geograph Thu, 30 Oct 2014
SH3173 Cychod ar draeth Rhosneigr / Boats on Rhosneigr beach Thu, 30 Oct 2014 geograph Thu, 30 Oct 2014
SH3173 Traeth Rhosneigr / Rhosneigr beach Thu, 30 Oct 2014 geograph Thu, 30 Oct 2014
discussion indicator SH7972 Trilliw ar Ddeg / Hydrangea Sat, 25 Oct 2014 supplemental Sat, 18 Oct 2014
discussion indicator SH7972 Cerflun Sphinx / Sphinx statue Sat, 25 Oct 2014 supplemental Sat, 18 Oct 2014
discussion indicator SH7763 Gwaith haearn ar y bont / Ironwork on the bridge Sat, 25 Oct 2014 supplemental Sat, 25 Oct 2014
SH7660 Derwen droellog / A contorted oak Sat, 25 Oct 2014 geograph Sat, 25 Oct 2014
SH7877 Pontydd dros Afon Conwy / Bridges over Afon Conwy Sat, 25 Oct 2014 geograph Sat, 25 Oct 2014
SH8061 Carreg filltir aneglur iawn / A very obscure milestone Sat, 11 Oct 2014 supplemental Sat, 11 Oct 2014
discussion indicator SH7961 Pysgotwr ger Pont Fawr / Angler near Pont Fawr Sat, 11 Oct 2014 geograph Sat, 11 Oct 2014
SH7962 Pont Gower / Gower Bridge Sat, 11 Oct 2014 geograph Sat, 11 Oct 2014
SH7862 Derwen ar lawr Dyffryn Conwy / Oak on the Conwy Valley floor Sat, 11 Oct 2014 geograph Sat, 11 Oct 2014
discussion indicator SH7763 Rhaeadr y Tylwyth Teg / Fairy Falls Sat, 11 Oct 2014 geograph Sat, 4 Feb 2012
discussion indicator SH7763 Rhaeadr ar Afon Crafnant / Waterfall on Afon Crafnant Sat, 11 Oct 2014 geograph Sat, 11 Oct 2014
SH7863 Hysbysfwrdd / Noticeboard Sat, 11 Oct 2014 supplemental Sat, 11 Oct 2014
discussion indicator SJ8397 LEP Collider accelerating cavity c.1989 Wed, 17 Sep 2014 supplemental Tue, 16 Sep 2014
SJ7387 Fallow deer at Dunham Massey Wed, 17 Sep 2014 supplemental Mon, 15 Sep 2014
SJ8497 Copper and brick cladding Wed, 17 Sep 2014 supplemental Tue, 16 Sep 2014
SH3774 Ysgubor ger Dothan / Barn near Dothan Sun, 7 Sep 2014 geograph Sun, 7 Sep 2014
SH3771 Defaid a phaneli solar / sheep and solar panels Sun, 7 Sep 2014 geograph Sun, 7 Sep 2014
SH3771 Paneli solar yn Nhai Moelion / Solar panels at Tai Moelion Sun, 7 Sep 2014 geograph (third) Sun, 7 Sep 2014
SH3774 Arwyddbost ger Dothan / Signpost near Dothan Sun, 7 Sep 2014 geograph (third) (tpoint) Sun, 7 Sep 2014
SD3197 Clouds over Coniston Sun, 24 Aug 2014 geograph Mon, 18 Aug 2014
SD3195 Jetty at Brantwood Sun, 24 Aug 2014 geograph Mon, 18 Aug 2014
SD3196 Low Bank Ground Sun, 24 Aug 2014 geograph Mon, 18 Aug 2014
SD3096 Mallard on Coniston Sun, 24 Aug 2014 geograph Mon, 18 Aug 2014
SD3097 Katrina on Coniston Sun, 24 Aug 2014 supplemental Mon, 18 Aug 2014
NY2805 Morning in Great Langdale (2) Tue, 19 Aug 2014 supplemental Tue, 19 Aug 2014
NY2805 Morning in Great Langdale Tue, 19 Aug 2014 geograph Tue, 19 Aug 2014
SJ2107 Earl yn cael ei llenwi a dwr / Earl being watered Tue, 29 Jul 2014 supplemental Mon, 28 Jul 2014
discussion indicator SJ1006 Earl yn cyrraedd gorsaf Llanfair Caerneinion / Earl arriving at Llanfair Caereinion station Tue, 29 Jul 2014 geograph Mon, 28 Jul 2014
SJ1605 Mwynder Maldwyn / Mellow Montgomeryshire (2) Tue, 29 Jul 2014 supplemental Mon, 28 Jul 2014
SJ1605 Mwynder Maldwyn / Mellow Montgomeryshire Tue, 29 Jul 2014 geograph Mon, 28 Jul 2014
SJ1207 Tyfiant ar ochr rheilffordd / Trackside vegetation Tue, 29 Jul 2014 geograph Mon, 28 Jul 2014
SJ1307 Gorsaf reilffordd Cyfronydd railway station Tue, 29 Jul 2014 geograph Mon, 28 Jul 2014
SJ1307 Croesfan reilffordd Cyfronydd / Cyfronydd railway crossing Tue, 29 Jul 2014 geograph Mon, 28 Jul 2014
SJ1208 Y gyrrwr yn gwylio'r ager / The driver watching the steam Tue, 29 Jul 2014 supplemental Mon, 28 Jul 2014
SJ2107 Drwy gaban y gyrrwr / Through the driver's cab Tue, 29 Jul 2014 supplemental Mon, 28 Jul 2014
SH8578 Cyngerdd Tom Jones ym Mharc Eirias / Tom Jones concert at Eirias Park Sat, 26 Jul 2014 geograph Fri, 25 Jul 2014
SH8578 Baneri ym Mharc Eirias / Banners at Eirias Park Sat, 26 Jul 2014 geograph Fri, 25 Jul 2014
SH6815 Coed derw yn Islaw'r Dref / Oak trees at Islaw'r Dref Sun, 6 Jul 2014 geograph Sat, 5 Jul 2014
SH6613 Ffordd Ddu Sun, 6 Jul 2014 geograph Sat, 5 Jul 2014
SH6614 Ty cychod ar Lynnau Creggenen / Boathouse at Llynnau Cregennen Sun, 6 Jul 2014 geograph Sat, 5 Jul 2014
SH6815 Ysgubor yn Islaw'r Dref / Barn at Islaw'r Dref Sun, 6 Jul 2014 geograph Sat, 5 Jul 2014
SH6875 Tai amryliw Llanfairfechan / Llanfairfechan's multi-coloured houses Wed, 25 Jun 2014 geograph Wed, 25 Jun 2014
SO5616 Wye Valley from Yat Rock Mon, 9 Jun 2014 geograph Sun, 8 Jun 2014
ST5385 Stepped revetment at Severn Beach Mon, 9 Jun 2014 geograph Sat, 7 Jun 2014
SO5039 Looking upstream at the Wye Bridge Mon, 9 Jun 2014 geograph Mon, 9 Jun 2014
SO5039 Statue in Hereford Cathedral garden Mon, 9 Jun 2014 supplemental Mon, 9 Jun 2014
discussion indicator SO5139 Hereford Cathedral from Victoria Bridge Mon, 9 Jun 2014 geograph Mon, 9 Jun 2014
discussion indicator SO5139 Copper beeches Mon, 9 Jun 2014 geograph Mon, 9 Jun 2014
SH7474 Waliau cerrig cam / Zig-zag stone walls Wed, 21 May 2014 geograph (fourth) Wed, 21 May 2014
SH7576 Conwy o Fynydd Pensychnant / Conwy from Mynydd Pensychnant Wed, 21 May 2014 geograph Wed, 21 May 2014
SH7476 Mynydd Conwy a Phen y Gogarth / Conwy Mountain and the Great Orme Wed, 21 May 2014 geograph Wed, 21 May 2014
SH7777 Triaglog coch / Red Valerian / Centranthus ruber Sat, 17 May 2014 geograph Sat, 17 May 2014
SH7777 Upper Gate Street, Conwy Sat, 17 May 2014 geograph Sat, 17 May 2014
discussion indicator SH7972 Blodau'r gwanwyn ym Modnant / Spring flowers at Bodnant (2) Sun, 11 May 2014 geograph Sun, 11 May 2014
discussion indicator SH7972 Y Felin ym Modnant / The Mill at Bodnant (2) Sun, 11 May 2014 geograph Sun, 11 May 2014
discussion indicator SH7972 Y Felin ym Modnant / The Mill at Bodnant Sun, 11 May 2014 geograph Sun, 11 May 2014
discussion indicator SH7972 Hen arwydd Bodnant / Old Bodnant Sign Sun, 11 May 2014 supplemental Sun, 11 May 2014
SH8071 Blodau'r gwanwyn ym Modnant / Spring flowers at Bodnant Sun, 11 May 2014 geograph Sun, 11 May 2014
discussion indicator SH7971 Rhaeadr ym Modnant / Waterfall at Bodnant Sun, 11 May 2014 geograph Sun, 11 May 2014
SH8082 Gwyl Gludiant Llandudno Transport Festival 2014 (4) Sat, 3 May 2014 supplemental Sat, 3 May 2014
SH8082 Gwyl Gludiant Llandudno Transport Festival 2014 (3) Sat, 3 May 2014 geograph Sat, 3 May 2014
SH8082 Gwyl Gludiant Llandudno Transport Festival 2014 (2) Sat, 3 May 2014 geograph Sat, 3 May 2014
SH8082 Gwyl Gludiant Llandudno Transport Festival 2014 (1) Sat, 3 May 2014 geograph Sat, 3 May 2014
SH8479 Penwythnos Pedwardegau 2014 / Forties Weekend 2014 Sun, 13 Apr 2014 geograph Sun, 13 Apr 2014

This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface

Most Used Tags:

Farm, Fishery, Market Gardening
Historic Sites and Artefacts
Roads, Road Transport
Housing, Dwellings
Uplands
Rivers, Streams, Drainage
Coastal
Wild Animals, Plants and Mushrooms
Lowlands
Sport, Leisure
Railways
City, Town Centre
Park and Public Gardens
Woodland, Forest
Communications
Village, Rural Settlement
Lakes, Wetland, Bog
Estuary, Marine
Energy Infrastructure
Religious Sites
Paths
Public Buildings and Spaces
Flat Landscapes
Canals
People, Events
Industry
Business, Retail, Services
Quarrying, Mining
Docks, Harbours
Grassland
Ruin
Geological Interest
Air, Sky, Weather
Bridge
Air Transport
Waterfall
Educational Sites
Tree
Railway Station
Suburb, Urban Fringe
Valley
Power Station
Beach
Estuary
Hedge
Boundary, Barrier
Telephone Box
Water Resources
Country Estates
Window

Explore My Images

Back to Top
You are not logged in login | register
Get Involved