Clickable map

Ceri Thomas's GravatarProfile for Ceri Thomas

About Me

Here are a few of my favourite own images:

SY6874 : Camping ground near Chesil Beach by Ceri Thomas ST0483 : Ffordd gefn / A back lane by Ceri Thomas SH7973 : Bryn Trallwyn by Ceri Thomas

SH8778 : Pileri grwyni / Groyne pillars by Ceri Thomas SH7460 : Postyn giat garw / A rustic gatepost by Ceri Thomas SD7679 : Pre-Worboys directional sign by Ceri Thomas

SD8661 : Highland cattle by Ceri Thomas SJ0474 : Coed Poplys / Poplar Trees by Ceri Thomas SH7779 : Deganwy ar fore gaeafol / Deganwy on a wintery morning by Ceri ThomasView Breakdown by Date Taken or Myriad?.

My Statistics About

Last updated: 10:36
 • 9 First Geograph points
 • 60 Second Visitor points, 85 Third Visitor points, 60 Fourth Visitor points
 • 517 Personal points (grid squares geographed)
 • 61 TPoints (Time-gap points About)
 • 1043 Photographs
  • 777 Geographs and 266 others
  • 588 grid squares, giving a depth score of 1.77
  • in 115 different hectads and 14 myriads, taken on 297 different days
:

Click column headers to sort in a different order

? Grid Ref Title Submitted Image Type Points Taken
SH5160 Wal gerrig sych ar Ben Cefn / Drystone wall on Pen Cefn Sun, 3 Dec 2017 Geograph third personal Sun, 3 Dec 2017
SH5161 Coedlan fach / A small copse Sun, 3 Dec 2017 Geograph fourth personal Sun, 3 Dec 2017
SH5261 Croesffordd / Crossroads Sun, 3 Dec 2017 Geograph third personal Sun, 3 Dec 2017
SH5162 Cilgwythwch, Pont Rug Sun, 3 Dec 2017 Geograph fourth personal Sun, 3 Dec 2017
SH5262 Drwsddeucoed, Llanrug Sun, 3 Dec 2017 Geograph fourth personal Sun, 3 Dec 2017
SH5263 Mynwent Llanrug / Llanrug Cemetery Sun, 3 Dec 2017 Geograph personal Sun, 3 Dec 2017
SH7860 Cwlfer Nant Gwydyr / Nant Gwydyr culvert Fri, 1 Dec 2017 Cross Grid Fri, 1 Dec 2017
SH7861 Y llwybr i Raeadr y Parc Mawr / The footpath to Grey Mare's Tail Fri, 1 Dec 2017 Close Look Fri, 1 Dec 2017
SH7861 Rhaeadr y Parc Mawr / Grey Mare's Tail Fri, 1 Dec 2017 Geograph personal Fri, 1 Dec 2017
SH7661 Ffens ar ogwydd / A leaning fence Fri, 1 Dec 2017 Geograph Fri, 1 Dec 2017
SH7761 Ty Newydd Fri, 1 Dec 2017 Geograph personal Fri, 1 Dec 2017
SH7762 Y lon i Benrallt / The lane to Penrallt Fri, 1 Dec 2017 Geograph personal Fri, 1 Dec 2017
SH5465 Dinas Dinorwig Sun, 12 Nov 2017 Geograph personal Sun, 12 Nov 2017
SH5565 Patrwm caeau traddodiadol / Traditional field pattern Sun, 12 Nov 2017 Cross Grid Sun, 12 Nov 2017
SH5464 Blwch ffon segur / A redundant phone box Sun, 12 Nov 2017 Close Look Sun, 12 Nov 2017
SH4359 Twyni Dinas Dinlle / Dinas Dinlle dunes Sun, 12 Nov 2017 Geograph personal Sun, 12 Nov 2017
SH4259 Traeth Dinas Dinlle / Dinas Dinlle beach Sun, 12 Nov 2017 Cross Grid Sun, 12 Nov 2017
discussion indicator SH7972 Trilliw ar Ddeg / Hydrangea Sat, 4 Nov 2017 Geograph Sat, 4 Nov 2017
SH7872 Llwydfaen o gyferiad Bodnant / Llwydfaen from the direction of Bodnant Sat, 4 Nov 2017 Cross Grid Sat, 4 Nov 2017
SH7871 Pont Tal-y-Cafn / Tal-y-Cafn bridge Sat, 4 Nov 2017 Cross Grid Sat, 4 Nov 2017
SH5158 Llwybr dros Fraich Moel Smytho / Path over Brain Moel Smytho Sun, 29 Oct 2017 Geograph personal Sun, 29 Oct 2017
SH5157 Bwthyn chwarelwr / A quarryman's cottage Sun, 29 Oct 2017 Geograph Sun, 29 Oct 2017
SH5157 Hafod Ruffydd Sun, 29 Oct 2017 Geograph fourth personal Sun, 29 Oct 2017
SH5258 Coed sbriws yn coloneiddio Moel Smytho / Spruce Trees colonising Moel Smytho Sun, 29 Oct 2017 Geograph personal Sun, 29 Oct 2017
SH5257 Maen hollt / A split boulder Sun, 29 Oct 2017 Geograph second personal tpoint Sun, 29 Oct 2017
SH5257 Syllu drwy'r hollt / Gazing through the break Sun, 29 Oct 2017 Close Look Sun, 29 Oct 2017
SH5265 Pont droed dros reilffordd lechi Dinorwig / Footbridge over the Dinorwig slate railway Sun, 29 Oct 2017 Geograph personal Sun, 29 Oct 2017
SH5264 Afon Seiont Sun, 29 Oct 2017 Geograph fourth personal tpoint Sun, 29 Oct 2017
SH5164 Ffordd gul / A narrow road Sun, 29 Oct 2017 Geograph fourth personal Sun, 29 Oct 2017
SH5163 Coed Ffawydd / Beech Trees Sun, 29 Oct 2017 Geograph personal Sun, 29 Oct 2017
SJ0679 Tre-castell Sun, 15 Oct 2017 Geograph personal Sat, 14 Oct 2017
SJ0777 Hen arwydd cyferiol / An old directional sign Sat, 14 Oct 2017 Close Look Sat, 14 Oct 2017
SJ0778 Dau hen arwydd ffordd / Two old roadsigns Sat, 14 Oct 2017 Geograph Sat, 14 Oct 2017
SJ0778 Twrbin gwynt ym Marian Mawr / Wind turbine at Marian Mawr Sat, 14 Oct 2017 Geograph personal tpoint Sat, 14 Oct 2017
SJ0878 Terfyn, Dyserth Sat, 14 Oct 2017 Geograph third personal Sat, 14 Oct 2017
SJ0877 Cynhaeafu / Harvesting Sat, 14 Oct 2017 Geograph third personal Sat, 14 Oct 2017
SJ0777 Marian Bach Sat, 14 Oct 2017 Geograph personal tpoint Sat, 14 Oct 2017
SJ0678 Gwrych wedi ei blethu / A laid hedge Sat, 14 Oct 2017 Geograph Sat, 14 Oct 2017
SJ0678 Cafn hanner cylch / A semi-circular depression Sat, 14 Oct 2017 Geograph personal tpoint Sat, 14 Oct 2017
SH7779 Ymyl y llwybr / The footpath edge Sun, 8 Oct 2017 Close Look Sun, 8 Oct 2017
SH7779 Shelter in Deganwy / Cysgodfan yn Neganwy Sun, 8 Oct 2017 Inside Sun, 8 Oct 2017
SH7779 Traeth Deganwy / Deganwy Beach Sun, 8 Oct 2017 Geograph Sun, 8 Oct 2017
discussion indicator SN5881 Aberystwyth o bellter / Aberystwyth from a distance Sun, 9 Jul 2017 Cross Grid Sun, 2 Jul 2017
SN7172 Dyffryn Ystwyth / The Ystwyth Valley Sun, 9 Jul 2017 Geograph personal Sun, 2 Jul 2017
SN7272 Coed Maenarthur Sun, 9 Jul 2017 Geograph personal tpoint Sun, 2 Jul 2017
discussion indicator SN7372 Blwch ffon / Phone box Sun, 9 Jul 2017 Close Look Sun, 2 Jul 2017
discussion indicator SN7372 Arwydd ffordd i Bontrhydfendigaid / Road sign to Pontrhydfendigaid Sun, 9 Jul 2017 Close Look Sun, 2 Jul 2017
discussion indicator SN7372 Rhod Ddwr / Waterwheel Sun, 9 Jul 2017 Geograph personal Sun, 2 Jul 2017
SN7472 Hen bympau petrol yn Hafod Garage / Old petrol pumps at Hafod Garage Sun, 9 Jul 2017 Close Look Sun, 2 Jul 2017
SN7472 Hafod Garage Sun, 9 Jul 2017 Geograph personal Sun, 2 Jul 2017
SN6590 Ymyl Cors Fochno / The edge of Cors Fochno Tue, 4 Jul 2017 Geograph personal Sat, 1 Jul 2017
SN6886 Hen bwmp dwr / An old water pump Mon, 3 Jul 2017 Geograph Sat, 1 Jul 2017
SN6886 Eglwys Sant Pedr / St Peter's Church, Bont-goch (Elerch) Mon, 3 Jul 2017 Geograph personal Sat, 1 Jul 2017
SN6589 Polyn lamp y tu allan i Gapel Bethel / Lamppost outside Bethel chapel Mon, 3 Jul 2017 Geograph Sat, 1 Jul 2017
SN6488 Tir wedi ei aredig o lwybr Pontrhydfendigaid i'r Borth / Arable field from the Pontrhydfendigaid to Borth path Mon, 3 Jul 2017 Geograph personal Sat, 1 Jul 2017
SN6388 Alltgoch o lwybr Pontrhydfendidaig i'r Borth / Alltgoch from the Pontrhydfendigaid to Borth path Mon, 3 Jul 2017 Cross Grid Sat, 1 Jul 2017
SN5981 Llyfrgell Genedlaethol Cymru o Ffordd Llanbadarn / The National Library of Wales from Llanbadarn Road Mon, 3 Jul 2017 Cross Grid Fri, 30 Jun 2017
SN5369 Bryniau arfordir Ceredigion / Ceredigion coastal hills Mon, 3 Jul 2017 Cross Grid Fri, 30 Jun 2017
SN5269 Gwartheg Llanrhystud / Llanrhystyd cattle Mon, 3 Jul 2017 Geograph Fri, 30 Jun 2017
SN5269 Traeth Llanrhystud / Llanrhystud beach Mon, 3 Jul 2017 Geograph personal Fri, 30 Jun 2017
SN6389 Deri dros y Ddyfi / Oak trees overlooking the Dyfi estuary Mon, 3 Jul 2017 Geograph personal tpoint Sat, 1 Jul 2017
SN6490 Rhes o ffa yn Ynyscapel / A row of beans at Ynyscapel Mon, 3 Jul 2017 Geograph Sat, 1 Jul 2017
SN6591 Arwydd Llwybr Arfordir Cymru / Wales Coast Path sign Mon, 3 Jul 2017 Close Look Sat, 1 Jul 2017
SN6591 Arwydd swyddfa deligraff / Telegraph office sign Mon, 3 Jul 2017 Close Look Sat, 1 Jul 2017
SN6591 Swyddfa deligraff Tre-Taliesin / Tre-Taliesin telegraph office Mon, 3 Jul 2017 Geograph personal Sat, 1 Jul 2017
SN6490 Sied to sinc / A zinc-roofed shed Mon, 3 Jul 2017 Geograph personal Sat, 1 Jul 2017
SN6489 Llwybr troed yn Nyffryn Ddyfi / A footpath in the Dyfi Valley Mon, 3 Jul 2017 Geograph Sat, 1 Jul 2017
SN6489 Tuag Ynyslas / Towards Ynyslas Mon, 3 Jul 2017 Geograph personal Sat, 1 Jul 2017
SN6589 Hen dractor / An old tractor Mon, 3 Jul 2017 Close Look Sat, 1 Jul 2017
SN6589 Afon Ceulan Mon, 3 Jul 2017 Geograph personal Sat, 1 Jul 2017
SN5067 Clogwyn bregus ar lan afon / A precarious river cliff Sun, 2 Jul 2017 Geograph personal Fri, 30 Jun 2017
SN5166 Stryd Fawr, Llannon Sun, 2 Jul 2017 Geograph personal Fri, 30 Jun 2017
SN5167 Enghraifft cynnar o arwydd dwyieithog / An early example of a bilingual sign Sun, 2 Jul 2017 Geograph Fri, 30 Jun 2017
SN5167 Heol-y-Dwr Sun, 2 Jul 2017 Geograph Fri, 30 Jun 2017
SN5167 Stryd-yr-Eglwys Sun, 2 Jul 2017 Geograph Fri, 30 Jun 2017
SN5167 Stryd-yr-Eglwys / Stryd-y-Neuadd Sun, 2 Jul 2017 Geograph Fri, 30 Jun 2017
SN5167 Eglwys Llansantffraed o gyfeiriad y mor / Llansantffraed church from the direction of the sea Sun, 2 Jul 2017 Geograph personal Fri, 30 Jun 2017
SE4843 An old storm overflow sign Tue, 27 Jun 2017 Close Look Sat, 24 Jun 2017
SE4843 Weir on the Wharfe Tue, 27 Jun 2017 Geograph personal Sat, 24 Jun 2017
discussion indicator SE5951 No time to gaze at the vaulted roof Mon, 26 Jun 2017 Inside Sun, 25 Jun 2017
SE5952 Furness Railway locomotive boiler Mon, 26 Jun 2017 Inside, Close Look Sun, 25 Jun 2017
SE5952 Furness Railway locomotive Mon, 26 Jun 2017 Inside, Close Look Sun, 25 Jun 2017
discussion indicator SE5951 Stationary passengers in front of a stationary train Mon, 26 Jun 2017 Inside Sat, 26 Sep 2015
discussion indicator SE5951 The entrance to the National Railway Museum Mon, 26 Jun 2017 Geograph personal Sun, 25 Jun 2017
SJ5030 Lowe Hall Sun, 18 Jun 2017 Geograph fourth personal tpoint Sun, 18 Jun 2017
SJ5130 A field pond near Creamore Sun, 18 Jun 2017 Geograph personal Sun, 18 Jun 2017
SH8479 Penwythnos Pedwardegau / Forties Weekend 2017 (3) Sat, 20 May 2017 Close Look Sat, 20 May 2017
SH8479 Penwythnos Pedwardegau / Forties Weekend 2017 (2) Sat, 20 May 2017 Close Look Sat, 20 May 2017
SH8479 Penwythnos Pedwardegau / Forties Weekend 2017 Sat, 20 May 2017 Close Look Sat, 20 May 2017
SH8082 Gwyl Gludiant Llandudno / Llandudno Transport Festival 2017 (4) Sat, 29 Apr 2017 Geograph Sat, 29 Apr 2017
SH8082 Gwyl Gludiant Llandudno / Llandudno Transport Festival 2017 (3) Sat, 29 Apr 2017 Geograph Sat, 29 Apr 2017
SH8082 Gwyl Gludiant Llandudno / Llandudno Transport Festival 2017 (2) Sat, 29 Apr 2017 Cross Grid Sat, 29 Apr 2017
SH8082 Gwyl Gludiant Llandudno / Llandudno Transport Festival 2017 (1) Sat, 29 Apr 2017 Geograph Sat, 29 Apr 2017
discussion indicator TQ2981 Head of Asklepios Sun, 2 Apr 2017 Inside, Close Look Sat, 25 Mar 2017
discussion indicator TQ2981 An unidentified Hellenistic ruler Sun, 2 Apr 2017 Inside, Close Look Sat, 25 Mar 2017
SH7976 Afon Conwy o guddfan Benarth / Afon Conwy from Benarth hide Mon, 2 Jan 2017 Cross Grid Mon, 2 Jan 2017
SH7976 Hesg yng Ngwarchodfa Natur Conwy / Rushes at Conwy Nature Reserve Mon, 2 Jan 2017 Close Look Mon, 2 Jan 2017
SH4165 Llys Rhosyr ac Eglwys Sant Pedr / Llys Rhosyr and St Peter's Church Sat, 10 Dec 2016 Geograph personal Sat, 10 Dec 2016
SH4265 Elusendai / Almshouses Sat, 10 Dec 2016 Close Look Sat, 10 Dec 2016
SH4366 Ffordd syth / A straight road Sat, 10 Dec 2016 Geograph personal Sat, 10 Dec 2016

This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface


Explore My Images

Back to Top
You are not logged in login | register