Nod prosiect Geograph® Prydain ac Iwerddon yw casglu lluniau a gwybodaeth ar gyfer pob cilometr sgwâr ym Mhrydain Fawr ac Iwerddon, a gallwch chi fod yn rhan o hynny.
Ers 2005, mae 13,820 o gyfranwyr wedi cyflwyno 7,629,777 o luniau ar gyfer 282,359 o sgwariau'r grid, sy'n 85.0% o gyfanswm y sgwariau

Map Cwmpas

Clickable map
+
Cliciwch ar y map i bori drwy'r lluniau

Beth yw Geographio?

  • Gêm - faint o sgwariau wnewch chi eu cyfrannu?
  • Prosiect daearyddiaeth i'r bobl
  • Prosiect ffotograffiaeth cenedlaethol
  • Esgus da i fynd i grwydro mwy!
  • Prosiect cymunedol ar-lein sy'n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb

Gallwch gofrestru am ddim felly ymunwch â ni i weld sawl sgwâr o'r grid gallwch chi eu cyflwyno!


Mae llai na 4 llun ar gyfer 63,779 o'r sgwariau, felly ewch ati i ychwanegu'ch lluniau chi!

Ballygiblin House
Lluniau un yr Casgliad
Ruined Houses of the Republic of Ireland
 Article gan Mike Searle, gyda 3549 gair, 119 lluniau a gweld 738 or weithiau. Diweddarwyd 1 dyddiau yn ôl.
County listing of the ruined historic country houses and mansions of the Irish Republic

Prosiect gan Geograph Project Limited, Elusen Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr, rhif 114562, yw Geograph® Prydain ac Iwerddon. Rhif y cwmni: 7473967.
Y swyddfa gofrestredig yw: Dept 1706, 43 Owston Road, Carcroft, Doncaster, South Yorkshire. DN6 8DA.
Caiff y wefan hon ei harchifo a'i chadw gan brosiect Archif We y DG, Internet Archive ac WikiMedia Commons
heb fewngofnodi mewngofnodi | cofrestru