SS6096 : Rheilffordd Lofa Garn Goch Mineral Railway

taken 7 years ago, near to Waunarlwydd, Swansea/Abertawe, Great Britain

Rheilffordd Lofa Garn Goch Mineral Railway
Rheilffordd Lofa Garn Goch Mineral Railway
Cyn reilfordd a gystylltai Glofeydd Garn Goch a Gorsaf Reilffordd Tregwyr. Yn wreiddiol adeiladwyd tramffordd 1,200 llath er cysylltu Lofa Cae Newydd (suddwyd oddeutu 1870) a Rheilffordd y Great Western. Yna, oddeutu 1900 ymestynwyd y rheilffordd i gysylltu a Glofeydd Garn Goch Rhif 1,2 & 3 ar Fynydd Carn Goch. Caewyd Garn Goch Rhif 3, yr olaf ohonynt i gynhyrchu glo, yn 1965 a chodwyd y traciau yn fuan wedyn. Rhychwanta'r bont Afon Llan. Mae rhan fwyaf o'r lein bellach yn llwybr cyhoeddus

A dismantled railway which formerly linked Garn Goch Collieries with Gowerton Station. Originally, a 1,200 yard tramline was constructed to link Cae Newydd Colliery (sunk c1870) with the Great Western Railway. Later, circa 1900, the line was extended to link up with Garn Goch No 1, 2, & 3 Collieries on Mynydd Carn Goch. When the last of the collieries, Garn Goch No 3, closed in 1965 the railway also ceased to operate and the track removed. The bridge in the foreground spans the River Llan. Most of the former line is now a public footpath.
Creative Commons Licence [Some Rights Reserved]   © Copyright Alan Richards and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.
1:50,000 Modern Day Landranger(TM) Map © Crown Copyright
+
+
1:50,000 Modern Day Landranger(TM) Map © Crown Copyright
TIP: Click the map for Large scale mapping
Change to interactive Map >
Grid Square
SS6096, 7 images   (more nearby )
Photographer
  (find more nearby)
Date Taken
Tuesday, 31 January, 2012   (more nearby)
Submitted
Wednesday, 1 February, 2012
Geographical Context
Quarrying, Mining  Railways 
Subject Location
OSGB36: geotagged! SS 6018 9655 [10m precision]
WGS84: 51:39.0184N 4:1.3450W
Camera Location
OSGB36: geotagged! SS 6014 9655
View Direction
East-northeast (about 67 degrees)
Looking for a postcode? Try this pageExternal link
Clickable map
+


Image classification(about): Geograph (Third Visitor for SS6096)
This page has been viewed about 151 times.
View this location: KML (Google Earth) · Google MapsExternal link · Bing MapsExternal link · OS Map Checksheet · Geograph Map · geotagged! More Links for this image
NW N NE
W Go E
SW S SE
[Mark
You are not logged in login | register