Clickable map

Ceri Thomas's GravatarProfile for Ceri Thomas

About Me

Here are a few of my favourite own images:

SY6874 : Camping ground near Chesil Beach by Ceri Thomas ST0483 : Ffordd gefn / A back lane by Ceri Thomas SH7973 : Bryn Trallwyn by Ceri Thomas

SH8778 : Pileri grwyni / Groyne pillars by Ceri Thomas SH7460 : Postyn giat garw / A rustic gatepost by Ceri Thomas SD7679 : Pre-Worboys directional sign by Ceri Thomas

SD8661 : Highland cattle by Ceri Thomas SJ0474 : Coed Poplys / Poplar Trees by Ceri Thomas SH7779 : Deganwy ar fore gaeafol / Deganwy on a wintery morning by Ceri ThomasView Breakdown by Date Taken or Myriad?.

My Statistics About

Last updated: 16:03
 • 10 First Geograph points
 • 64 Second Visitor points, 98 Third Visitor points, 80 Fourth Visitor points
 • 678 Personal points (grid squares geographed)
 • 89 TPoints (Time-gap points About)
 • 1415 Photographs
  • 1029 Geographs and 386 others
  • 796 grid squares, giving a depth score of 1.78
  • in 129 different hectads and 15 myriads, taken on 373 different days
:

Click column headers to sort in a different order

? Grid Ref Title Submitted Image Type Points Taken
SH4489 Fferm Wynt Trysglwyn / Trysglwyn Wind Farm Wed, 4 Dec 2019 Cross Grid Sun, 1 Dec 2019
SH4590 Llyn cronni gwaddodion / Settlement lagoon Wed, 4 Dec 2019 Cross Grid Sun, 1 Dec 2019
SH4490 Mwynglawdd Copr Mynydd Parys / Mynydd Parys copper mine Wed, 4 Dec 2019 Close Look Sun, 1 Dec 2019
SH4490 Iard Fwyngloddio Mona / Mona Mine Yard Wed, 4 Dec 2019 Geograph Sun, 1 Dec 2019
SH4490 Mwynglawdd Copr Mynydd Parys / Mynydd Parys copper mine Wed, 4 Dec 2019 Geograph personal Sun, 1 Dec 2019
SH4490 Mwynglawdd copr Mynydd Parys / Mynydd Parys copper mine Wed, 4 Dec 2019 Cross Grid Sun, 1 Dec 2019
SH4390 Creigafal ar Fynydd Parys / Cotoneaster on Mynydd Parys Wed, 4 Dec 2019 Geograph personal Sun, 1 Dec 2019
SH4493 Adeiladau lliwgar ym Mhorth Amlwch / Colourful buildings at Amlwch Port Wed, 4 Dec 2019 Geograph Sun, 1 Dec 2019
SH4493 Cychod ym Mhorth Amlwch / Boats at Amlwch Port Wed, 4 Dec 2019 Geograph personal Sun, 1 Dec 2019
SH4593 Offer weindio / winding gear Wed, 4 Dec 2019 Close Look Sun, 1 Dec 2019
SH7959 Pistyll yng Nghoed Gwydir / A spring in Gwydyr Forest Sun, 1 Dec 2019 Geograph fourth personal tpoint Sat, 30 Nov 2019
SH7963 Blwch post Tan-Lan / Tan-Lan postbox Sun, 1 Dec 2019 Close Look Sat, 30 Nov 2019
SH7963 Barrug / Hoar frost Sun, 1 Dec 2019 Close Look Sat, 30 Nov 2019
SH7963 Barrug ar eiddew / Hoar frost on ivy Sun, 1 Dec 2019 Close Look Sat, 30 Nov 2019
SH7963 Bore oer yn Nyffryn Conwy / A cold morning in the Conwy Valley Sun, 1 Dec 2019 Geograph personal Sat, 30 Nov 2019
discussion indicator SH8579 Arwydd Colwyn / Colwyn sign Tue, 26 Nov 2019 Geograph Tue, 19 Nov 2019
SH7764 Coed Gwydyr Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH7763 Coed Creigiau Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
SH7862 Coed yr Allt Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH7961 Y ffordd i Lanrwst / The road to Llanrwst Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH7961 Eisteddle cae pel droed Llanrwst / Llanrwst football ground stand Mon, 11 Nov 2019 Geograph Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH7961 Cae Pel Droed Llanrwst / Llanrwst Football Ground Mon, 11 Nov 2019 Geograph Sun, 10 Nov 2019
SH7960 Coed ar lannau Afon Conwy / Trees on the banks of Afon Conwy Mon, 11 Nov 2019 Geograph personal Sun, 10 Nov 2019
SH8059 Caeau sgwar yn Nyffryn Conwy / Square fields in the Conwy Valley Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
SH8060 Cysgodion ar Ddyffryn Conwy / Shadows on the Conwy Valley Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
SH7960 Arwydd Llanrwst / Llanrwst sign Mon, 11 Nov 2019 Close Look Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH5763 Deiniolen o Gallt-y-Foel / Deinolen from Gallt-y-Foel Sun, 3 Nov 2019 Cross Grid Sun, 3 Nov 2019
SH5861 Coed Alltwen Sun, 3 Nov 2019 Geograph personal Sun, 3 Nov 2019
SH5761 Tai llwigar yn Fachwen / Colourful houses in Fachwen Sun, 3 Nov 2019 Geograph personal Sun, 27 Oct 2019
discussion indicator SH5762 Graig-Lwyd Sun, 3 Nov 2019 Cross Grid Sun, 3 Nov 2019
discussion indicator SH5662 Coed y Clegyr Sun, 3 Nov 2019 Cross Grid Sun, 27 Oct 2019
SH5562 Canwiwr ar Lyn Padarn / Canoeist on Llyn Padarn Sun, 3 Nov 2019 Geograph Sun, 27 Oct 2019
discussion indicator SH5561 Draenen ddu unig / A solitary blackthorn Sun, 3 Nov 2019 Close Look Sun, 3 Nov 2019
SH5462 Hen waliau cerrig sych / Old drystone walls Sun, 3 Nov 2019 Geograph third personal tpoint Sun, 3 Nov 2019
discussion indicator SJ0566 Blychau Ffon / Phone boxes Sun, 20 Oct 2019 Close Look Sat, 28 Sep 2019
discussion indicator SJ0566 Chwarel Graig o furiau tref Dinbych / Graig Quarry from Denbigh town walls Sun, 20 Oct 2019 Cross Grid Sat, 28 Sep 2019
SH4758 Gwaith adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd / Caernarfon and Bontnewydd by-pass construction works Sun, 20 Oct 2019 Geograph personal Sun, 13 Oct 2019
SH4862 Injan NG143 o Dde Affrig / Locomotive NG143 from South Africa Sun, 20 Oct 2019 Close Look Sun, 13 Oct 2019
SH4862 Gorsaf reilffordd Caernarfon / Caernarfon railway station Sun, 20 Oct 2019 Geograph Sun, 13 Oct 2019
HU4840 The Knab Sat, 31 Aug 2019 Geograph personal Wed, 21 Aug 2019
HU4941 Bressay from Bressay Sound Sat, 31 Aug 2019 Cross Grid Wed, 21 Aug 2019
HU4841 Bressay harbour Sat, 31 Aug 2019 Geograph personal Wed, 21 Aug 2019
discussion indicator HU4741 Lerwick harbour Sat, 31 Aug 2019 Geograph Wed, 21 Aug 2019
discussion indicator HU4741 Lerwick harbour Sat, 31 Aug 2019 Geograph personal Wed, 21 Aug 2019
SJ3391 Waterloo apartments Fri, 30 Aug 2019 Geograph personal Sun, 18 Aug 2019
SJ3291 Wallasey Town Hall Fri, 30 Aug 2019 Extra Sun, 18 Aug 2019
SJ3290 Kingsway tunnel ventilation tower Fri, 30 Aug 2019 Cross Grid Thu, 29 Aug 2019
SH8058 Rygbi - Annwyl i mi / Dear to Me Mon, 12 Aug 2019 Extra Thu, 8 Aug 2019
SH8058 Eisteddfod 2019 Thu, 8 Aug 2019 Close Look Thu, 8 Aug 2019
SH8158 Gorymdaith Gwyl y Fflam / Gwyl y Fflam procession Thu, 8 Aug 2019 Close Look Thu, 8 Aug 2019
SH8159 Plas Tirion Thu, 8 Aug 2019 Cross Grid Thu, 8 Aug 2019
SH7570 Ysgubor ym Mryniau / Barn at Bryniau Sat, 3 Aug 2019 Geograph personal Sat, 3 Aug 2019
SH8578 Capel Horeb Sat, 3 Aug 2019 Close Look Wed, 31 Jul 2019
SH8479 Canolfan Ddidoli'r Post Brenhinol / Royal Mail Sorting Office Sat, 3 Aug 2019 Geograph Wed, 31 Jul 2019
SH8479 Y fynedfa i Henuriaeth Sant Joseph / The entrance to St Joseph's Presbytery Sat, 3 Aug 2019 Close Look Wed, 31 Jul 2019
SH7471 Y llwybr i Dal-y-Fan / The path to Tal-y-Fan Sat, 3 Aug 2019 Geograph personal Sat, 3 Aug 2019
SH7470 Giat ger Fron Haul / Gate near Fron Haul Sat, 3 Aug 2019 Geograph Sat, 3 Aug 2019
SH7470 Ceunant Afon Tafolog / Afon Tafolog gorge Sat, 3 Aug 2019 Geograph fourth personal Sat, 3 Aug 2019
SH7370 Pont dros Afon Tafolog / Bridge over Afon Tafolog Sat, 3 Aug 2019 Geograph personal Sat, 3 Aug 2019
SJ2374 Cerflun ar hyd Llwybr Arfordir Cymru / Sculpture along the Wales Coastal Path Sat, 27 Jul 2019 Close Look Wed, 24 Jul 2019
SJ2374 The Big Flintshire Guardian Sat, 27 Jul 2019 Close Look Wed, 24 Jul 2019
discussion indicator SH3568 Tywyn Aberffraw Sat, 27 Jul 2019 Geograph personal Sun, 21 Jul 2019
SH3567 Traeth Mawr / Aberffraw Sands Sat, 27 Jul 2019 Geograph personal Sun, 21 Jul 2019
SH8878 Blociau angor / Anchor blocks Sat, 27 Jul 2019 Close Look Sat, 27 Jul 2019
discussion indicator SH7972 Rhododendron ym Modnant/ Rhododendron at Bodnant Sat, 1 Jun 2019 Close Look Sat, 25 May 2019
discussion indicator SH7972 Cerflun ym Modnant / Sculpture at Bodnant Sat, 1 Jun 2019 Close Look Sat, 25 May 2019
SH9880 Celyn y Mor / Sea Holly Fri, 31 May 2019 Geograph personal Fri, 31 May 2019
SH9780 Golden Sands Caravan Park Fri, 31 May 2019 Geograph personal Fri, 31 May 2019
SH9779 Knightley's Funfair Fri, 31 May 2019 Geograph personal Fri, 31 May 2019
SH9679 Clustog Mair ar wal yr arfordir / Thrift on the coastal wall Fri, 31 May 2019 Geograph personal Fri, 31 May 2019
SH9579 Cineraria yn tyfu'n wyllt / Cineraria growing wild Fri, 31 May 2019 Geograph personal Fri, 31 May 2019
SH9578 Traeth Pensarn / Pensarn Beach Fri, 31 May 2019 Geograph personal Fri, 31 May 2019
SH9478 Gorsaf reilffordd Abergele & Pensarn / Abergele & Pensarn railway station Fri, 31 May 2019 Geograph personal Fri, 31 May 2019
SN4562 Harbwr Aberaeron / Aberaeron Harbour Tue, 7 May 2019 Geograph personal Sat, 4 May 2019
SM7324 Rhos-y-Cribed Mon, 6 May 2019 Geograph personal Fri, 3 May 2019
SM7424 Gludlys Arfor a Chlustog Mair / Sea Campion and Thrift Mon, 6 May 2019 Close Look Fri, 3 May 2019
SM7423 Mynegbost / Waymarker Mon, 6 May 2019 Close Look Fri, 3 May 2019
discussion indicator SM7524 St Non's Bay Mon, 6 May 2019 Geograph personal Fri, 3 May 2019
SM7525 Nun Street Mon, 6 May 2019 Geograph Fri, 3 May 2019
SM7525 Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi / St David's Cathedral Mon, 6 May 2019 Geograph personal Fri, 3 May 2019
SM7425 Pont Clegyr-boia Mon, 6 May 2019 Geograph personal Fri, 3 May 2019
SM7325 Clegyr boia Mon, 6 May 2019 Cross Grid Fri, 3 May 2019
SN1846 Victoria Gardens Mon, 6 May 2019 Close Look Fri, 3 May 2019
SN1746 Canol tref Aberteifi / Cardigan town centre Mon, 6 May 2019 Cross Grid Fri, 3 May 2019
SN1745 Murlun ar y Teifi / Mural on the Teifi Mon, 6 May 2019 Close Look Fri, 3 May 2019
SN1551 Y Ferwig / Cardigan Island Mon, 6 May 2019 Cross Grid Thu, 2 May 2019
SN1650 Cwrs Golff / Golf Course Mon, 6 May 2019 Geograph personal Thu, 2 May 2019
SN1550 Porth yng Ngwbert / Cove at Gwbert Mon, 6 May 2019 Geograph Thu, 2 May 2019
SN1550 Craig y Gwbert Mon, 6 May 2019 Geograph personal Thu, 2 May 2019
SN1549 Aber Afon Teifi / The Teifi Estuary Mon, 6 May 2019 Cross Grid Thu, 2 May 2019
SN0639 Trefdraeth / Newport Sun, 5 May 2019 Geograph Sat, 4 May 2019
SN0639 Aber Afon Nyfer / Nyfer Estuary Sun, 5 May 2019 Geograph Sat, 4 May 2019
SN0639 Pont droes Afon Nyfer / Bridge over Afon Nyfer Sun, 5 May 2019 Geograph Sat, 4 May 2019
SN0639 Pont droes Afon Nyfer (manylyn) / Bridge over Afon Nyfer (detail) Sun, 5 May 2019 Geograph personal Sat, 4 May 2019
SN0539 Aber Afon Nyfer / Nyfer Estuary Sun, 5 May 2019 Geograph personal Sat, 4 May 2019
SN0539 Toeau Trefdraeth / The Roofs of Newport Sun, 5 May 2019 Cross Grid Fri, 3 May 2019
SN0538 Eglwys Santes Fair / St Mary's Church Sun, 5 May 2019 Close Look Fri, 3 May 2019
SN5470 Cofiwch Dryweryn Sat, 4 May 2019 Geograph personal Thu, 2 May 2019
SN5470 Cofiwch Dryweryn Sat, 4 May 2019 Close Look Thu, 2 May 2019
SH5863 Eglwys Crist, Llandinorwig Mon, 22 Apr 2019 Cross Grid Sun, 21 Apr 2019

This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface


Explore My Images

Back to Top
You are not logged in login | register